بادکنک عدد ابی فویلی

تومان۳۰.۰۰۰

سایز بادکنک فویلی عدد  32 اینچ می باشد.

امکان پر شدن با گاز هلیوم را ندارد.