بادکنک ونزدی

تومان۱۷۰.۰۰۰

سایز بادکنک ونزدی متوسط می باشد.

قابلیت پر شدن با گاز هلیوم را ندارد.

مناسب برای استفاده در بادکنک ارایی در تم تولد ونزدی.

موجود